Greater Mysteries

Brendy

J2w5oxLTOz

carolina sk:eairrjvg har bloggen på facebook och allt men har bytt header och vill gärna att den nya ska synas, kan man uppdatera det på något sett?

Casting

Drachma Earth Air Fire Water Blood
0 0 0 0 0 0

carolina sk:eairrjvg har bloggen på facebook och allt men har bytt header och vill gärna att den nya ska synas, kan man uppdatera det på något sett?

Effect

carolina sk:eairrjvg har bloggen på facebook och allt men har bytt header och vill gärna att den nya ska synas, kan man uppdatera det på något sett?

This mystery can only be cast at an event under the sign of Taurus

Enhancements

carolina sk:eairrjvg har bloggen på facebook och allt men har bytt header och vill gärna att den nya ska synas, kan man uppdatera det på något sett?